انبارداری

انبارداری:

* قابلیت ثبت ورود و خروج هم به روش دائمی هم به روش ادواری

* قابلیت گروه بندی کالاها و خدمات

* قابلیت دسته بندی کالاها و خدمات بصورت درختی در سه سطح (گروه، کالا، سطح شناور)

* ایجاد انبارهای متفاوت بصورت نامحدود

* قابلیت تعریف مکان کالا، سطح شناور کالا، سریال کالا ، تعداد در بسته هر کالا، روش‌های ورود و خروج کالا (میانگین، فایفو…)

* قابلیت تعریف نقطه سفارش کالا، هدف‌فروش کالا، تاریخ انقضاء کالا، بچ‌نامبر کالا، تصویر کالا

* قابلیت اختصاص کالا به انبار خاص، اختصاص دو واحد متفات به کالا (اصلی و فرعی)، تخفیف خاص به یک کالا یا یک گروه کالا

* قابلیت اختصاص کالا به انبار خاص، اختصاص دو واحد متفات به کالا (اصلی و فرعی)، تخفیف خاص به یک کالا یا یک گروه کالا

* قابلیت تغییرات گروهی و تکی کالاها (قیمت، تخفیف و …)، تولید و چاپ بارکد و لیبل برای هر کالا، اختصاص نامحدود بارکد به یک کالا و …

* عملیات انبارگردانی، کاردکس پیشرفنه کالا، کارت انبار، کارت ریالی انبار، کاردکس سریال کالا، صورت گردش کالا، کاردکس اشخاص، کاردکس امانتی کالا، کاردکس راننده و …

* موجودی کالا، موجودی ریالی کالا، موجودی به تفکیک انبار، موجودی منفی کالا، موجودی امانتی کالا، موجودی سریال کالا، موجودی شناور کالا، موجودی زیر نقطه سفارش و …

* تعریف ویزیتور، پورسانت ویزیتور (درصدی، ریالی، تعدادی)، کاردکس ویزیتور، کارکرد ویزیتور و …

* درصد مالیات و عوارض کالا، مدت تسویه کالا، وزن کالا، تامین کننده کالا، تعریف چندین قیمت برای یک کالا، شماره فنی و شناسایی کالا و …

فروشگاه
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من