خزانه داری

خزانه داری:

* تعریف بانک و شعبه، تعریف دفتر اسناد دریافتنی و پرداختنی و انتظامی (عنوان دفتر، از ردیف تا ردیف)

* تعریف دسته چک (کد بانک، شماره حساب، شماره سریال دسته چک، شماره اولین چک، شماره آخرین چک) ، تاریخ دریافت دسته چک

* لیست دسته چک، گزارش دسته چک، لیست دفترهای اسناد دریافتنی و پرداختنی، لیست بانک و شعبه

* دریافت و پرداخت نقدی، رسید دریافت و پرداخت نقدی، واریز به بانک، لیست واریز به بانک، لیست رسید دریافتی و پرداختی

* چک‌های دریافتی (دریافت چک، وصول چک، در جریان وصول چک، عودت چک، برگشت چک، عودت چک برگشتی، چک‌های انتظامی دریافتی، رسید دریافت چک)

* چک‌های پرداختی (پاس چک، برگشت چک، باطل کردن چک، چک‌های انتظامی پرداختی، رسید پرداخت چک و …)

* کلیه خدمات اقساط دریافتنی و اقساط پرداختنی (وصول، پرداخت، هشدار سررسید، لیست ها و …)

* کلیه خدمات وام‌های دریافتنی و پرداختنی (دریافت، پرداخت، هشدار سررسید و …)

* لسیت چک‌های دریافتنی، چک‌های پرداختنی، در جریان وصول، پاس شده، برگشت شده، انتظامی، عودت شده و …

* راس‌گیری چک، هشدار سررسید چک‌های دریافتنی و پرداختنی، چاپ چک، جستجوی چک، گزارش ادغامی چک‌های دریافتنی و پرداختنی و …

فروشگاه
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من