سوالات متداول

سوالات متداول

در این بخش به برخی از سوالات متداول پاسخ داده شده است.

روی درایو CD-ROM راست کلیک نموده و گزینه Open را انتخاب کنید پوشه Setup2 راباز نمائید. پوشه BackupFile را کپی نموده و در درایوی که برنامه نصب شده ، در پوشه Amin_Win Paste نمایید . (** شایان ذکر است در صورتیکه برای شما فاکتورهای اختصاصی طراحی شده است ، پوشه Backupfile قدیمی را Rename نمایید** ) مجدداً پوشه Setup2 را باز نموده و برحسب نیاز اگر در محیط شبکه کار می کنید ، پوشه Amin2 و در غیراینصورت(محیط تک کاربره ) پوشه Amin1 را باز کرده و فایل Amin7.exe را کپی و در پوشه Amin_Win، Paste نمایید.

اميد داريم تجربه اي متفاوت را براي شما رقم بزنیم