دستیار رستوران

 

تبلت سفارش گیر رادیکال

دستیار گارسون :

OKقابل اجرا بر روی موبایل و تبلت  

OKگروه بندی کالاها و نمایش گرافیکی گروه غذا  

OKسفارش گیری از مشتری و انتقال سفارش به سیستم مرکزی 

OKثبت فاکتور فروش و فاکتور های تولید و مصرف در سیستم مرکزی در صورت نیاز با محاسبه آنالیز غذا   

OKثبت تخفیفات ، مالیات ، حق سرویس و . . .  در فاکتور به طور اتوماتیک 

OKارسال فایل چاپ سفارش به آشپزخانه جهت تهیه سفارش  

OKاصلاح اقلام سفارش و امکان چاپ اصلاحیه جهت آشپزخانه 

OKاضافه نمودن توضیحات در ادامه نام کالا از قبیل کم نمک ، برشته و . . .

OKسفارش گیری از مشتری و انتخاب میز  

OKکنترل میزها به صورت گرافیکی  

OKنمایش میزهای در حال سرویس دهی همراه با زمان شروع سرویس دهی  

OKنمایش میزهای آماده برای سرویس  

محصولات مرتبط