دستیار فروش OffLine

offline2

دستیار فروش ، مدیر ، انبار درا :

 
OKقابل نصب بر روی موبایل و تبلت ( انـــدروید )

OKقابل استفاده به صورت OffLine  و انجام عملیات های فاکتور ، سند ، چک و نقد  

OKثبت فاکتور با فرمتهای متنوع خــرید و فروش ، رسید و حواله و . . . 

OKمشاهده و ویرایش فاکتور ها تا قبـــل از همسان سازی با سرور مرکزی 

OKمشاهده موجودی کالاها بر اساس گروه بندی کالا همراه با قیمت آنها 

OKمشاهده موجودی کالاها به تفکیک انبار 

OKمشاهده کاردکس کالا 

OKثبت اسناد مالی

OKمشاهده و ویرایش اسناد مالی تا قبـــل از همسان سازی با سرور مرکزی

OKمشاهده لیست بدهکاران و بستانکاران 

OKمشاهده آخرین مانده حساب اشخاص ، بانکــها و . . . 

OKمشاهده کارت حساب به ریز  

OKثبت چک های دریافتی و پرداختی 

OKثبت دریافت و پرداخت نقدی 

OKمشاهده و ویرایش اسناد دریافت و پرداخت تا قبل از همسان سازی با سرور مرکزی 

OKهمسان سازی اطلاعات با سرور مرکزی و ارسال اطلاعات ثبت شده و دریافت آخرین تغییرات اطلاعات از سرور 

OKقابلیت پشتیبان گیری از اطلاعات بر روی تبلت و بازیابی اطلاعات 

OKمحدود نمودن سطح دسترسی کاربران در استفاده از دستیار فروش ( تبلت ) 

 

محصولات مرتبط