شبکه محلی

شبکه محلی

نرم افزار شبکه محلی :

OKنصب نرم افزار تحت شبکه در تمامی مشاغل

OKبرقراری ارتباط بین سیستم های موجود در شبکه محلی توسط کابل و هاب سوئیچ (HubSwitch) و یا به صورت بی سیم (Wireless) 

OKثبت همزمان اسناد و فاکتورها توسط کاربران در سیستم های کلاینت در محیط شبکه 

OKگزارش گیری از اطلاعات مختلف ثبت شده بر روی سرور در هر یک از کلاینت ها بصورت جداگانه و مستقل

OKسرعت و امنیت بالا در ثبت اطلاعات 

OKعدم از دست رفتن اطلاعات با قطع ناگهانی برق ونمایش سند و یا فاکتور ناتمام درهرکلاینت و ادامه روند ثبت اطلاعات

OKاستفاده از قفل سخت افزاری شبکه 

OKفیلتر نمودن منوها و امکانات برای هر کاربر 

OKقابلیت ردیابی اطلاعات ثبت شده ، اصلاح شده و حذف شده توسط کاربران

OKجلوگیری از دسترسی بیش از یک کاربر در محیط شبکه به هر یک از اسناد و فاکتورها جهت ویرایش و قفل نمودن برای سایر کاربران تا زمان آزاد شدن آن 

 

محصولات مرتبط