فروشگاه اینترنتی

444444

فروشگاه اینترنتی :

OKقابل استفاده در تمامی اصناف 

OKیکپارچگی فروشگاه اینترنتی با نرم افزار جامع حسابداری امین 

OKهمسان سازی لحظه ای تمامی اطلاعات فروشگاه اینترنتی و نرم افزار حسابداری امین ( کالا ها ، قیمت ها ، تخفیفات و . . . )

OKدسته بندی چند سطحی محصولات جهت تسریع در انتخاب محصولات 

OKایجاد اشتراک جهت مشتری و درج در نرم افزار امین بطور اتوماتیک 

OK قابلیت اتصال به درگاه بانکها و پرداخت نقدی 

OKکنترل سوابق مالی شخص 

OKمشاهده اطلاعات و سوابق خرید هر یک از مشترکین

OKپیگیری سفارش ارسال شده ( تایید و یا عدم تایید )

OKنمایش مبلغ و هزینه ارسال سفارش در لحظه ( تخفیفات ، مالیات و . . . )

 

محصولات مرتبط