موقعیت یاب ویزیتور (رهیاب)

موقعیت یاب ویزیتور (رهیاب)

موقعیت یاب ویزیتور (رهیاب):

  • تنظیم  جدول زمان بندی رهگیری ویزیتور
  • رهگیری ویزیتور با استفاده از سیستم موقعیت یاب امین GPS
  • مشاهده مسیر ویزیت بر روی نقشه ماهواره ای و یا نقشه گوگل
  • رهگیری سرویسکاران خدمات با استفاده از سیستم موقعیت یاب امین GPS
  • مشاهده مسیر پیموده شده توسط سرویسکاران بر روی نقشه ماهواره ای و یا نقشه گوگل

محصولات مرتبط