نرم افزار  انبارداری

anabr 33 1200x500 1.jpg20

خلاصه ای از امکانات نرم افزار  انبارداری:

  • ایجاد انبارهای متفاوت به‌صورت نامحدود
  • قابلیت گروه‌بندی کالاها و خدمات، همراه با دسته‌بندی کالاها و خدمات به‌صورت درختی در سه سطح (گروه، کالا، سطح شناور)
  • تعریف مکان کالا، سطح شناور کالا، سریال کالا، تعداد دربسته هر کالا، روش‌های ورود و خروج کالا (میانگین، فایفو…)، تعریف نقطه سفارش کالا، هدف فروش کالا، تاریخ انقضا کالا، بچ‌نامبر کالا، تصویر کالا، اختصاص کالا به انبار خاص، اختصاص دو واحد متفاوت به کالا (اصلی و فرعی)، تولید و چاپ بارکد و لیبل برای هر کالا، اختصاص نامحدود بارکد به یک کالا، وزن کالا، تأمین‌کننده کالا، تعریف چندین قیمت برای یک کالا، شماره فنی و شناسایی کالا
  • عملیات انبارگردانی، کاردکس پیشرفته کالا، کارت انبار، کارت ریالی انبار، کاردکس سریال کالا، صورت گردش کالا و مواد، کاردکس اشخاص، کاردکس امانتی کالا، کاردکس راننده و …
  • موجودی کالا، موجودی ریالی کالا، موجودی به تفکیک انبار، موجودی منفی کالا، موجودی امانتی کالا، موجودی سریال کالا، موجودی شناور کالا، موجودی زیر نقطه سفارش و …
  • قابلیت ثبت فاکتورهای حواله انبار، رسید انبار، موجودی اول دوره، فاکتورهای کسری و اضافی، ضایعات، فاکتورهای امانتی، پیش‌فاکتور، فاکتورهای انتقالی بین انبارها، فاکتورهای مصرف و …
  • ورود و خروج کالا در فاکتور با استفاده از نام کالا، سریال کالا، شماره شناسایی کالا، بارکد کالا، مبدأ بار، مقصد بار، شماره بارنامه، نام راننده، موبایل راننده، باربری، کرایه و انعام بار، شماره ماشین، انبار ردیفی، شرح ردیفی

محصولات مرتبط