نرم افزار پیمانکاری (پروژه)

eliteslider03.jpg2222

خلاصه‌ای از امکانات نرم افزار پیمانکاری (پروژه):

 • قابلیت تعریف پروژه‌های متعدد به‌صورت نامحدود
 • امکان تعریف زیر پروژه‌ها به‌صورت درختی و نامحدود. مثلاً پروژه بهارستان، بلوک A ، طبقه پنجم ، نازک‌کاری و …
 • قابلیت محاسبه بهای تمام شده هر پروژه و یا مرکز هزینه به تفکیک
 • تفکیک هزینه‌های هر پروژه به‌صورت جداگانه و به ریز مثلاً هزینه حقوق، آقای محمدی، پروژه A ، دیوارچینی و …
 • قابلیت ثبت کلیه پیش‌دریافت‌ها و پیش‌پرداخت‌ها برای هر پروژه و زیر پروژه‌ها به ریز
 • امکان کنترل میزان نقدینگی نزد تنخواه‌گردان و مشخص نمودن هزینه‌های انجام شده و مواد خریداری شده به ریز پروژه‌ها
 • قابلیت کنترل میزان کارکرد تمامی نیروها به‌صورت کلی و یا به تفکیک هر پروژه و یا زیر پروژه
 • قابلیت تعریف انبارهای متعدد (انبار مواد و مصالح (دپو)، انبار ابزارآلات و.)
 • امکان خرید مواد و مصالح به‌صورت مستقیم برای هر پروژه و یا خرید و دپو کردن مواد و مصالح و سپس ارسال برای هر پروژه با قابلیت گزارش‌گیری پیش رفته
 • امکان تعریف تمامی ابزارآلات با قابلیت ارسال به هریک از پروژه‌ها و کنترل آنها
 • قابلیت انتقال مواد و مصالح و ابزارآلات از یک پروژه به پروژه دیگر
 • امکان کنترل تعدادی و ریالی مواد و مصالح مصرف شده برای پروژه و یا زیر پروژه به تفکیک
 • عملیات انبارگردانی، کاردکس پیشرفته کالا، کارت انبار، کارت ریالی انبار، کاردکس سریال کالا، صورت گردش کالا و مواد، کاردکس اشخاص، کاردکس امانتی کالا، کاردکس راننده به تفکیک هر پروژه
 • موجودی کالا، موجودی ریالی کالا، موجودی به تفکیک انبار، موجودی منفی کالا، موجودی امانتی کالا، موجودی سریال کالا، موجودی شناور کالا، موجودی زیر نقطه سفارش به تفکیک هر پروژه
 • قابلیت ثبت فاکتورهای خرید، فروش، حواله انبار، رسید انبار، موجودی اول دوره، فاکتورهای کسری و اضافی، ضایعات، فاکتورهای امانتی، پیش‌فاکتور، فاکتورهای انتقالی بین انبارها، فاکتورهای مصرف به تفکیک پروژه‌ها
 • تراز کل دو ستونی، تراز کل چهارستونی، تراز معین، تراز تفضیل، تراز ده ستونی دوره‌ای، ترازنامه استاندارد، دفترکل، دفتر روزنامه، دفترکل ماهانه، دفتر روزنامه ماهانه به تفکیک پروژه‌ها
 • صورت سود و زیان، همراه با تعیین الگوی بهای صادره به تفکیک هر پروژه
 • قابلیت انجام کلیه عملیات دریافت و پرداخت‌ها، کلیه عملیات بانک و خزانه‌داری همراه با گزارشات با قابلیت تفکیک هر پروژه
 •  لیست اسناد، لیست بدهکاران و بستانکاران، کارت حساب، ریزگردش حساب، ریزگردش حساب اشخاص به تفکیک پروژه‌ها
 • پشتیبان‌گیری از اطلاعات بر روی فضای ابری، هارددیسک، فلش مموری، مسیر دلخواه با قابلیت تنظیم بک‌آپ‌گیری خودکار، ساعتی، روزانه و … همراه با گزارشات
 • امکان انتقال دوره مالی (بستن حساب‌ها) به‌صورت حساب‌های موقت و دائم توسط نرم‌افزار با قابلیت بستن حساب‌ها در چندین مرحله به تفکیک پروژه‌ها

محصولات مرتبط