نرم افزار CRM

نرم افزار CRM

نرم افزار CRM :

OKطراحی و پیاده سازی قالب های CRM و استفاده از انواع پارامترهای تعریف شده توسط کاربر در آنها 

OKثبت اطلاعات سرنخ ها و فرصت های فروش

OKگزارش گیری از سر نخ ها ، مشتریان به طور دلخواه 

OKمدیریت سر نخ ها و فرصت های فروش با جستجو در بین اطلاعات ثبت شده 

OKتبدیل سر نخ ها ( مشتریان بالقوه ) به مشتری بالفعل 

OKمدیریت مشتریان با جستجو در بین اطلاعات ثبت شده و اصلاح و حذف آنها 

OKمدیریت خدمات مشتریان با جستجو در بین اطلاعات ثبت شده و اصلاح و حذف آنها 

OKتعریف لیست قیمت محصولات و ارسال برای ویزیتورها و مدیریت نمودن آن 

OKمدیریت کمپین بازاریابی 

OKمدیریت پیش فاکتورها و فاکتورهای ثبت شده برای مشتریان

OKمدیریت قراردادها با جستجو در بین اطلاعات ثبت شده و اصلاح و حذف آنها 

OKمدیریت جلسات با جستجو در بین اطلاعات ثبت شده و اصلاح و حذف آنها 

OKمشاهده وظیفه های تعیین شده برای هر یک از پرسنل در قسمت کارتابل هر کاربر و آگاهی از وظایف محول شده به وی

OKمدیریت کارتابل کاربران با امکان مشاهده لیست وظایف هر پرسنل و وضعیت انجام نشده و یا انجام شده وظایف و نیز وظایف سررسید شده و یا وظایف آتی

OKداشبورد مدیریتی با امکان تعریف و مشاهده نمودارهای دلخواه مدیریت شرکت 

OKتعریف مناسبتها در تقویم کاری جهت ارسال پیامک اتوماتیک

OKتعریف سبدهای انتخاب برای ارسال پیامک ، ایمیل و یا فاکس

OKمدیریت تماس ها با امکان مشاهده تماسهای دریافتی پاسخ داده شده و پاسخ داده نشده و کنترل و پیگیری آنها 

OKنمایش اطلاعات تماس گیرنده با شرکت ، از قبیل اطلاعات شخص یا شرکت و مانده بدهی و با بستانکاری آن CallerID 

OKمدیریت پیامک ها با ایجاد قالب پیام کوتاه و تعیین زمان بندی برای ارسال آنها

OKتعریف گروه پیامک برای دسته بندی افراد از قبیل دوستان ، مشتریان ، همکاران و . . . برای ارسال پیامک به صورت گروهی 

OKارسال پیامک به صورت های گوناگون از طریق مودم و یا از طریق پنل پیامک اختصاصی شرکت با اعطای نام کاربری و کلمه عبور به هر یک از کاربران 

OKارسال متن پیامک به صورت های گوناگون از قبیل :

  • ارسال متن دلخواه و یا استفاده از قالب پیامک تعریف شده در نرم افزار
  • ارسال پیامک با استفاده از قالب طراحی شده توسط کاربر 
  • ارسال کارت حساب و گردش حساب شخص
  • ارسال ریز گردش اشخاص
  • ارسال فاکتور شخص
  • ارسال پیامک به مشتریان از طریق انتخاب از لیست بدهکاران برای اعلام مانده بدهی آنها در قالب یک پیامک
  • ارسال پیامک از طریق انتخاب اشخاص از دفتر تلفن

OKمشاهده گزارش ارسال پیامکها 

OKارسال ایمیل و ضمیمه نمودن فایلهای دلخواه به آن و مدیریت ایمیل های ارسال شده و نشده 

محصولات مرتبط